Otázky a odpovědi: Proč se váš článek nedostal do feedu?

Abychom čtenářům domovské stránky Seznam.cz zaručili kvalitní a důvěryhodný obsah, dbáme na to, aby články zaslané do feedu splňovaly nastavená pravidla. Na posledním Newsfeed setkání jste se ptali, jak pracujeme s clickbaitovými titulky. Co přesně je rozhodující při splňování požadavků pro publikaci článků na domovské stránce Seznam.cz? Dotazy, které jste na nás směřovali, jsme vám v následujícím článku zodpověděli.

To, že ovoce obsahuje vitamíny, je tak obecně známá informace, že u takového článku není potřeba dokládat studii. Ale obecně ke zdravotnickým tématům požadujeme zdroje informací, a to navíc i o trochu přísněji, protože jsou to citlivé věci. Ideální je proklik přímo na studii nebo jiný relevantní zdroj informací.

Na všechny dotazy se snažíme odpovědět. A pokud uděláme chybu, což se samozřejmě občas stane, uznáme ji.

Aby nedocházelo k takové prodlevě, mohou partneři po splnění podmínek zažádat o autopublikaci. Znamená to, že se jim články pak budou publikovat hned. V případě, že  autopublikaci nemají, články se zařadí do fronty a prochází ruční kontrolou. Fronta je většinou krátká, někdy se ale může stát, že se třeba kvůli nějaké události zvýší počet článků a fronta naroste. Vždy ale děláme maximum pro rychlé odbavení. Zároveň ale také partnerům negarantujeme dobu, dokdy jejich článek publikujeme.

Automatická clickbaitovačka to může vyhodnotit jako mírný clickbait. Lepší by bylo, kdyby byl v titulku uvedený aspoň jeden z dotčených krajů. Ale problém nebo chyba to není.

Ano, tenhle titulek můžeme jednoznačně označit jako hádankový”.

Všechny podmínky pro autopublikaci jsou vypsané na našem webu. Souhrn nebudeme webům zasílat ve chvíli, kdy budou články splňovat pravidla.

Platí bez výjimky, že bez ratingu NFNZ nelze do feedu posílat zpravodajské texty. Pokud se tam objeví, je to chyba a v případě, že se opakuje, může to vést k vypnutí webu.

Uznáváme rating jen od NFNZ. Nikdo jiný tak komplexní hodnocení zatím nedělá.

Hodnocení autora do zpravodajství nepatří. Patří do publicistických textů, jako je komentář, analýza nebo glosa. A pozor, jen tím, že do titulku napíšete „komentář“ neznamená, že se jedná o publicistický text. Každý publicistický útvar má svá pravidla, kterými je potřeba se při psaní řídit.

Hodnotíme jejich obsah. Pokud je kvalitní, jsme rádi a článek schválíme. Nekvalitní obsah (ve smyslu, že je opsaný) ve feedu nechceme.

Seznam Médium má jako ostatní weby stejnou výchozí pozici.

Návštěvnost nerozdáváme. Tu si vytváří každý zvlášť na základě publikovaného obsahu a tím, jak titulek zaujme čtenáře. Roli samozřejmě hraje i množství článků, které weby produkují. Platí, že čím více jich publikují, tím mají větší šanci na vyšší návštěvnost.

Pokud jsou to sezónní věci, u kterých se nemění podstata, můžeme je zpracovat znovu. Ideálně ale s novým titulkem a perexem.

Sdílet na sítích