Správně zdrojované fotky v článcích vám pomůžou do feedu

4. dubna 2023

Jedním z častých důvodů pro zamítnutí článku v rámci HP Newsfeed jsou problémy s doprovodnými fotografiemi. Vedle nedostatečné kvality snímku bývají fotografie také špatně ozdrojované. Na posledním setkání s partnery jste se právě o toto téma živě zajímali. Proto jsme vaše nejčastěji pokládané otázky zodpověděli v následujícím článku s pomocí Jiřího Benáka.

Bude článek zamítnutý i v případě, že obsahuje fotografii sice převzatou od Policie ČR, ale nekvalitní? Doporučujete raději použít ilustrační snímek?

V tomto případě záleží na vypovídající hodnotě daného snímku. Například u identikitu nebo portrétu hledané osoby je přidaná hodnota nadřazená kvalitě, v takovém případě editoři uznají i nedokonalý snímek na pozici náhledové fotografie. 

Je možné jako úvodní fotografii použít vektorovou?

Jestliže obrázek zároveň neporušuje jiná pravidla, například dodaný text nebo grafiku, pak je možné takový snímek použít. Stejně tak je možné využívat různé AI nástroje. Tam by ale mělo být ze zdroje snímku jasné, že fotografie vznikla pomocí umělé inteligence (Foto: Jan Novák s využitím Stable Diffusion, Foto: Jan Novák / Midjourney, apod.)

Pravidla pro zdrojování článků i fotografií vytváříme proto, abychom zamezili šíření nepodložených informací či dezinformací. Chceme, aby měl čtenář možnost si závažná sdělení z textu jednoduše sám ověřit.

Co přesně znamená zamítnutí s odůvodněním, že je obrázek neopravitelný?

Neopravitelný obrázek je například snímek s rozměry menšími než 400×225 pix., což je dle technické specifikace nejmenší možný rozměr (doporučená velikost náhledového snímku je 800×450 pix.). V takovém případě náš redakční systém článek při načítání z RSS ignoruje (a náš editor se tuto skutečnost nedozví).
Článek ale mohl být zamítnutý také kvůli clickbaitingu. To znamená, že je v článku fotka, která s ním nesouvisí, nebo byl na fotografii záměrně nadbytečně brutální nebo sexuální obsah.

Je nutné, aby byl zdroj v textu článku proklikový?

Zdroj běžného magazínového i zpravodajského textu stačí vypsat pod článek. Ať už s proklikem (nekomerčním) nebo bez něj. Stejně tak je možné uvést zdroj v těle článku. Nebo ještě lépe kombinaci obou předchozích variant, která je nakonec i pro čtenáře nejpřehlednější.

Přísnější jsme u zdravotních a vědeckých témat, kde vyžadujeme zdrojování původcem informace už u zmíněné pasáže v těle článku. Uvedený zdroj má být doplněným o URL odkaz na tento zdroj, například danou vědeckou studii. Jako důvěryhodný zdroj vědeckého/zdravotního článku můžete použít citaci konkrétního odborníka (bez prokliku). Podrobnosti najdete v našich doporučeních.

V našich článcích je někdy nutné embedovat více fotek, abychom lépe znázornili téma, o kterém článek pojednává. Jsme toho názoru, že je článek kvalitnější, pokud je podpořen více embedy, které jsou v článku zmíněny. Jak tyto články hodnotíte?

Embed povolujeme skutečně jen jeden (v opodstatněných případech dva). Ostatní fotografie v textu mají být legálně získané a nahrané ze serveru partnera (vlastní, agenturní nebo poskytnuté fotografie). U většího množství fotografií v článku platí, že by měl být také text přiměřeně dlouhý. Co se týká množství fotek a počtu znaků, měl by vždy převažovat text.

Jak se správně zdrojují fotomontáže?

Fotomontáže typu koláž je možné použít, ale mělo by být v popisku, že se jedná o koláž, včetně uvedení kreditů ke všem použitým zdrojům.

Jak je možné, že některým webům projde to, že mají několik fotek pod sebou bez jakéhokoli textu mezi nimi? Třeba o módě…

K tomu může dojít u webů v režimu autopublikace – článek vyjde v okamžiku načtení z RSS a editorskou kontrolou a případným zamítnutím projde až následně. Pokud článek porušující některou z podmínek pro publikaci ve feedu i tak zůstane, jedná se o chybu redakce Newsfeed.

Sdílet na sítích