Mapy.cz upozorní ve své navigaci jako první aplikace v České republice na rizikové úseky. Spolupracuje s Portálem nehod

Aneta Kapuciánová 8. června 2023

Zobrazování rizikových míst přímo v aplikaci Mapy.cz navazuje na dosavadní spolupráci Seznamu a Portálu nehod, která začala v loňském roce využíváním mapových podkladů české internetové jedničky pro zobrazování míst nečastějších nehod. Veškerá data, která se do aplikace Mapy.cz automaticky posílají z Portálu nehod, zohledňují nejen počet nehod, ale také jejich závažnost. Řidičům se tak v navigaci zobrazí pouze ty úseky, které pro ně mohou být potenciálně nebezpečné. Mapy.cz jsou první tuzemská aplikace, která ve své navigaci takové upozornění řidičům nabízí.

Nová funkce je k dispozici v aplikaci pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS. Kompletní přehled je dostupný také na webu, a to po zadání spojení „Úseky častých dopravních nehod“ do vyhledávacího pole.

Smyslem spolupráce je nezahlcovat uživatele mnoha upozorněními. „Snažíme se informovat pouze o těch místech, kde dává smysl sundat nohu z plynu. Méně nebezpečná místa tak mohou zůstat bez upozornění,“ říká Jakub Faifer, produktový manažer služby Mapy.cz.

Portál nehod zobrazuje více jak 750 míst častých dopravních nehod. Cílí nejen na motoristy, ale také státní správu a samosprávu, kterou motivuje k jejich řešení. „Ročně na českých silnicích umírají stovky lidí a vznikají škody za desítky miliard korun. Stav českých silnic není ideální, proto jsem velmi rád, že vedle našeho úsilí o nápravu konkrétních rizikových míst můžeme nabídnout jednoduchý nástroj i motoristům, který jim pomůže předcházet potenciálně nebezpečným situacím na silnici,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, která přispěla ke vzniku Portálu nehod.

Průzkum veřejného mínění ukázal na zájem uživatelů o upozornění na rizikové úseky

Z průzkumu*, který realizoval Portál nehod ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, vyplývá, že téměř
90 % respondentů plánuje cestu autem předem přinejmenším tehdy, pokud neznají trasu nebo jedou někam daleko. „Průzkumy nám také ukazují, že obliba navigací rok od roku stoupá, ovšem spíše u mladší generace. Z odpovědí nám také vyplynulo, že naprostá většina uživatelů navigace by uvítala upozornění na riziková místa na silnicích. A pro téměř třetinu respondentů by to byl důvod pro to začít takovou navigaci využívat,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

*Průzkum realizovala agentura STEM/MARK na vzorku 1000 respondentů metodou CAWI. Sběr dat probíhal od 29. 11. – 6. 12. 2022.

O aplikaci Mapy.cz

Služba Mapy.cz svým uživatelům poskytuje aktuální dopravní informace a umožňuje vyhledat atraktivní místa v jejich okolí, poskytuje tipy na zajímavé výlety, ať už pěšky, na kole, nebo autem. Samozřejmostí je i doporučování a možnost hodnocení nejbližších restaurací, hotelů nebo výpis zastávek městské hromadné dopravy. Mapy.cz prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu denně využije kolem 750 tisíc lidí.

O Portálu nehod

Cílem projektu Portál nehod (www.portalnehod.cz) je pomocí analýzy dat přispět k větší bezpečnosti na silnicích v ČR. Návštěvníkům umožňuje jednoduše zjistit, na kterých místech nejčastěji dochází k nehodám, ať už jde o motoristy nebo samosprávy, které mohou iniciovat nápravu, či novináře, kteří mohou na problematická místa upozornit. Portál je také podkladem pro datovou a odbornou práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

Aneta Kapuciánová

PR manažerka a tisková mluvčí

Sdílet na sítích