Auru webu kazí převzatý obsah, texty ČTK jsou naopak prospěšné

12. července 2023

Před několika týdny jsme pro partnery ve feedu nově zavedli skóre, které odráží kvalitu obsahu, tzv. auru. V této souvislosti se vyrojila spousta otázek partnerů k převzatému obsahu. Nejčastěji partnery zajímá, zda převzatý obsah auru kazí?

Odpověď zní: ano. Platí, že ve feedu upřednostňujeme texty s přidanou hodnotou, tedy vlastní autorskou prací. Články, které jsou z velké části nebo dokonce celé pouze převzaté z jiného zdroje bez vlastního autorského vkladu, mají na auru špatný vliv. A to i v případě, že je původní zdroj v článku uveden. Stejně tak auru kazí články vytvořené tím způsobem, že je text jen kompilátem informací z různých zdrojů.

Zprávy ČTK auru nekazí

Výjimkou jsou texty převzaté z ČTK (České tiskové kanceláře), které auru nijak nekazí. „Četku“ považujeme za důvěryhodný zdroj informací, které lze zcela legitimně přebírat, pokud si redakce ČTK jako zdroj informací platí. Články, které pocházejí z ČTK, ať už celé, nebo s jejím využitím, tedy nejsou ve službě Newsfeed nijak penalizovány ani upozaďovány v doporučování.

Když ovšem o totožné události informuje více webů s pomocí ČTK, vybere doporučování původní zdroj informací, tedy „Četku“, případně později článek, který vyhodnotí jako nejlépe zpracovaný s vlastní nadstavbou.

Pokud partner využije z ČTK takzvanou fleš, tedy prvních pár vět ke zcela aktuální události, měla by zpráva obsahovat sdělení, že redakce připravuje podrobnosti. Krátkou zprávu je pak třeba co nejdříve doplnit o další informace. V opačném případě editoři fleš zamítnou jako neobsahový článek. Zároveň preferujeme, aby web o konkrétní události informoval v jednom uceleném a průběžně doplňovaném textu, ne v několika rozkouskovaných.

Pozor na službu ČTK, která se jmenuje „Protext“ – jde o kanál pro distribuci PR textů a tiskových zpráv, které bez přidané hodnoty ve feedu zobrazovat nechceme, a proto je penalizujeme.

Sdílet na sítích