Přejít na obsah

Autor:RecSys 2017 – postřehy z konference o doporučování

13. října 2017

Doporučovací systém (v angličtině recommender system – často zkracován jako recsys) je systém, který se snaží odhadovat preference uživatelů a vybírat pro ně ten nejvhodnější obsah. Doporučovat se dají videa, články, produkty v e-shopu, body zájmu na mapách anebo třeba vhodné reaktanty pro vědecké pracovníky ve farmacii. Návrhem a Implementací těchto systémů se zabývá konference …


Jak vypadá vnitřek středně velkého webu

5. prosince 2016

Zajímá vás, jak se píše webová aplikace pro 20 tisíc e-shopů? Petr Novák, šéf vývoje služby Zboží.cz, představuje, jak funguje produktová databáze s 80 miliony nabídek a co je potřeba k tomu, aby uměla spolehlivě rozlišit například pračky s horním plněním od těch s plněním zepředu. Dozvíte se také, které technologie využívají roboti stahující XML feedy z e-shopů, a proč je …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Reklama Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí