Oddělení fulltextu

English version

Na údržbě a vývoji vlastní technologie fulltextového vyhledávání je potřeba neustále pracovat. V současnosti je na fulltextovém oddělení přes 100 zaměstnanců a desítky brigádníků. Práce probíhá v několika pobočkách ve více lokalitách (Praha, Brno, České Budějovice).

Celé oddělení fulltextu se skládá z několika týmů, které jsou převážně rozděleny podle kompetencí tak, aby se staraly o určitou část (komponentu) fulltextu.

Rozdělení týmů fulltextu:

  • výzkumníci
  • vývojáři
  • produktoví manažeři
  • administrátoři

Brigádníci neboli kalibrátoři hlavně pomáhají hodnotit, jak některé dokumenty odpovídají zadaným dotazům. Jejich práce je důležitá z pohledu sledování kvality vyhledávání, ale také pro vylepšování hledacích algoritmů. Kalibrace provádějí na základě definovaných pravidel a jejich práce je pravidelně kontrolována.

Oddělení fulltextu také spolupracuje s několika univerzitami, jako je: ČVUT, MU, UK, ZČU