A/B testování

Metoda umožňující porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje.