A/B testování

Metoda umožňující porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje. A/B testování šetří čas a náklady při rozhodování, která varianta je lepší. Na základě dat je možné se rozhodnout, která varianta více vyhovuje cílové skupině a má lepší vliv na výkon. Finální výsledek není ovlivněn subjektivním názorem, ale je vybrán na základě statistických dat.

Hlavní výhodou A/B testování jsou nízké náklady, vysoká efektivita a snadné nasazení. I vyhodnocování je poměrně jednoduché. Rizikem pro relevanci A/B testování mohou být různé vnější vlivy. Výsledky může v některých případech ovlivnit například i počasí nebo další publikované zprávy v médiích.