Akvizice (akviziční kampaň)

Cílem akviziční kampaně je oslovit nové uživatele a zejména ty relevantní přivést na web klienta, a snažit se tak z potenciálních zákazníků vytvořit zákazníky skutečné. Mezi užívané metriky při realizaci akviziční kampaně patří kliky, CTR, bounce rate, doba strávená na webu, navštívené stránky, scrolling či post-impression konverze – tedy především metriky spojené s hodnocením kvality návštěvy.