Behaviorální cílení

Vychází ze zájmů uživatele a jeho chování na internetu. Reklama s behaviorálním cílením se tedy bude zobrazovat jen těm uživatelům, kteří svými zájmy odpovídají a cílení je pro ně relevantní. Lze tak například oslovit pouze ženy se zájmem o kosmetiku na základě toho, že si v nedávné době četly články o tom, jak pečovat o pleť, či vyhledávaly kosmetiku. Podobně jako v případě jinak zaměřeného cílení, je i zde hlavní výhodou vyšší efektivita reklamy.