Bounce rate

Neboli míra okamžitého opuštění udává procento návštěvníků webu, kteří web ihned po navštívení opustili, resp. neprovedli žádnou další aktivitu ani nepokračovali na další stránky webu. Obecně řečeno platí, že čím nižší míra okamžitého opuštění, tím lépe.