Brand building

Cílem brandbuildingové kampaně je rozšířit, prohloubit a upevnit povědomí o značce či produktu. Klíčem k úspěšnému brandbuildingu je např. dlouhodobá komunikace, kontinuita, dostatečná investice, široký zásah, originalita, emocionální tonalita, zapamatovatelnost či správné měření. Mezi metriky, kterých se při brandových kampaních využívá, patří imprese a zásah, vizibilta, VCR či frekvence.