Brand Distinctiveness

Neboli odlišitelnost či jedinečnost značky (brandu). Jde o soubor charakteristik a vlastností značky, díky které je spotřebitelem rozeznatelná od konkurence.