Cílení

Zaměření reklamního sdělení na danou skupinu, která je definována společnými charakteristikami, ať už sociodemografickými nebo zájmovými. Opakem cílené kampaně je tzv. broadová kampaň, teda necílená.