Click fraud

Podvodné prokliky. Jedná se o umělé generování klikání na reklamy. Termín se vztahuje především k PPC. U PPC systémů se za prokliky platí a umělým navyšováním klikání se tím pádem zvyšují i náklady zadavatelů. Nejčastěji je to ve snaze úmyslně poškodit konkurenci.