Click fraud

Podvodné prokliky. Jedná se o umělé generování klikání na reklamy. Termín se vztahuje především k PPC. PPC systémy jsou systémy, kde se za prokliky platí, tedy umělým navyšováním klikání se zvyšují i náklady zadavatelů.