CPA

Zkratka z anglického Cost per Action, česky cena za akci. Požadovanou akcí – konverzí – může být např. vyplnění online formuláře, registrace, koupě produktu online apod. CPA = náklady na kampaň / počet akcí (konverzí).

Související pojmy: