Doba strávená na webu

Metrika vyjádřená v sekundách, která udává, jak dlouhou dobu se uživatel na navštíveném webu zdržel.