ETA

Zkratka pro Expanded Text Ads, rozšířené textové inzeráty v Skliku. ETA inzeráty mají tyto parametry:

  • Titulek 1 (max. 30 znaků)
  • Titulek 2 (max. 30 znaků)
  • Viditelná URL – skládá se z automaticky načtené domény (Cílové URL (vč. subdomén) a z Cesty)
  • Cílové URL (max. 1024 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerátu dostane
  • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné. Pokud je vyplněno pole Cesta 2, je vyplnění pole Cesta 1 povinné. Pole nemůže obsahovat některé speciální znaky.
  • Popisek (max. 90 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení

Související články: