Exporty dat ze softwaru

Přenos informací o nabízených vozech z exportního softwaru prodejce do inzertního portálu Sauto.cz a případně dalších podobných portálů.