GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) je dosud nejucelenějším souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Související pojmy: