Header bidding

Mechanika uplatňovaná v oblasti RTB. Je implementovaná v hlavičce HTML dokumentu a umožňuje dražbu více pozic zároveň. Cílem header biddingu je zajistit, že Ad Server ví, s jakým výsledkem může od všech SSP počítat. To může zahrnout do finálního rozhodnutí, jakou reklamu nakonec použije. Výhodou pak je, že nevznikají zpětná volání adserveru, tzv. passbacky. Tím je celý proces urychlený. Header bidding technologie je velmi intenzivně podporována a promována významnou zadavatelskou platformou Xandr.

Související pojmy: