Hodnota konverze

Celková hodnota v objednávkách, která informuje o ziskovosti dané kampaně/sestavy.