IAB

The Interactive Advertising Bureau je mezinárodní organizace pověřená dohledem nad technickým a inženýrským rozvojem internetu. Klade si za cíl podporovat rozvoj interaktivní komunikace prostřednictvím internetu a je určitým garantem na trhu. Tato organizace sdružuje největší mediální a technologické společnosti, vytváří technologické standardy a pravidla, monitoruje reklamní prostor, provádí výzkumy a angažuje se v celé řadě dalších aktivit spojených se světem online marketingu.