IP adresa

Unikátní číslo identifikující počítač v síti Internet.