Kešování

Do cache (vyrovnávací paměti) si prohlížeče mohou ukládat načítané webové stránky. Při dalších návštěvách těchto stránek pak není vše stahovat, protože se použije právě obsah cache, který je uložen lokálně u uživatele. Cílem kešování je snížení zátěže hardware a zvýšení rychlosti odezvy. Hlavní nevýhodou kešování je, že i při změně stránky může cache nějaký čas vracet starou stránku.