Klíčová slova

Texty zadané inzerentem do sestavy. Klíčové slovo se může skládat z jednoho nebo více pojmů. Může to tedy být jak samostatné slovo, tak sousloví. Klíčová slova zadává inzerent, aby určil, kdy se jeho inzeráty mají zobrazovat. Pokud uživatel hledá nějaký dotaz, který obsahuje klíčové slovo z inzerentova účtu, inzerát se zobrazuje.

Související články: