Konverzní poměr

Také označujeme jako míra konverze. Jde o procento lidí, kteří dokončí požadovanou akci (konverzi) – např. objednají zboží.