KPI

Neboli Key Performace Indicator(s) jsou ukazatele či metriky, které pomáhají měřit výkon marketingových kampaní. Může se jednat například o nastavení cílových hodnot metrik (např. CTR či PNO).