Kvartily

Dělí video na 4 stejně velké částí, pomocí nichž se měří dokoukanost videa (25%, 50%, 75% a 100%).