Kvartily

Dělí video na 4 stejně velké časové úseky, pomocí nichž se měří dokoukanost videa (25 %, 50 %, 75 % a 100 %).