Landing rate

Metrika vyjádřená v procentech, která nám říká, kolik uživatelů po prokliku web skutečně navštíví. Jedná se o podíl počtu případů, kdy si uživatel po kliku nechal plně načíst dopadovou stránku a zároveň udělil souhlas na cookie liště, na celkovém počtu kliků.