Layout

Rozmístění základních prvků na webové stránce. Je to schéma, které určuje, kde bude umístěna hlavní navigace, formulář pro fulltextové hledání a další obvyklé prvky stránky.