Marketingová metrika

Neboli atribut pro doměření. Rozlišujeme impresní a webové metriky. Mezi impresní metriky patří zásah, objem a frekvence impresí, vizibilita či VCR. Mezi webové metriky řadíme např. landing rate, visit depth, bounce rate, timer, scroll, čas strávený na webu či konverze. Dalšími důležitými metrikami jsou také kliky a CTR.