Open source

Označení programů, jejichž zdrojový kód byl poskytnut dalším vývojářům.