Optimalizace kampaně

Optimalizací se rozumí aktivní úpravy nastavení kampaně za účelem jejího správného plnění stanovených cílů. Můžeme tak optimalizovat na to, co je pro naši kampaň nejlépe vyhovující, např. na kvalitu prokliku (návštěvy), na co nejnižší cenu prokliku, na vizibilitu apod.