PNO

Podíl nákladů na obratu. Reflektuje finanční efektivitu reklamní kampaně. Čím menší je PNO, tím lépe. Pokud je PNO příliš vysoké, kampaň se finančně nevyplácí. Průběžnou optimalizací kampaní se pak naopak PNO dá snižovat a kampaň se stává výnosnější. Pokud je zachováno dobré PNO, nemá smysl omezovat rozpočet reklamní kampaně.

Příklad výpočtu PNO:

V e-shopu máte produkt za 10 000 Kč. Kampaň nastavíte tak, že produkt prodáte za 10 000 Kč a nákup reklamy vás bude stát 1 000 Kč. Hrubé PNO je v tomto případě 10 %.

Jak vypočítat čisté PNO? Započítejte do nákladů i další faktory – například odměnu PPC specialistovi.

(Náklady: 1 000 Kč / Tržby: 10 000 Kč) * 100 =  PNO 10%

Pokud kampaň není rentabilní, je třeba přistoupit k optimalizaci. PNO je důležitým ukazatelem pro měření výkonnosti PPC kampaní.

Související pojmy: