Post-view konverze

Konverze provedená nikoli po prokliku, ale po samotné impresi. Post-view konverze může být uskutečněná v různém časovém horizontu od zobrazení reklamy, např. jednoho týdne. Synonymem je tzv. post-impression konverze.