Programatická reklama

Opak přímého nákupu reklamy. Je to automatizovaný způsob nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Tyto systémy dokážou vyhodnotit mnoho dostupných údajů a v kombinaci s vlastnostmi konkrétních uživatelů doporučí vhodný moment nákupu. Programatická reklama se často používá jako synonymum k RTB, ale jde o širší pojem.

Reklamní plocha je v rámci něj nabídnuta do otevřené aukce, které se může zúčastnit kdokoli na světě. Přesněji ten, kdo za zobrazení nebo klik nabídne nejvíce peněz. Programatická reklama umožňuje inzerentům snadněji nakoupit reklamní plochy a současně zacílit na publikum, kterému bude reklama zobrazena, a zároveň dává možnost vlastníkům médií jednoduše prodávat svůj reklamní prostor. Reklama cílí nejen na servery, ale především na konkrétní uživatele a přesnou lokalitu.

Sklik i RTB jsou formy programatického nákupu. Hlavními rozdíly, které odlišují RTB od PPC platforem, jsou například pokročilá funkcionalita či otevřenost celého ekosystému.