Reach

Neboli (unikátní) zásah je metrika, která udává celkový počet cookies, které byly reklamním sdělením zasaženy.