Reálný uživatel

Reálný uživatel představuje uživatele skutečného, tedy reálného člověka, který daný web navštívil. Reálný uživatel není ekvivalentem unikátního uživatele (cookie), který je počítán pomocí IP adres, které se liší zařízení od zařízení (mobilní telefon, notebook apod.). Počet reálných uživatelů tedy bude vždy nižší než tzv. unikátů.