Recent-click

Konverze/aktivita provedená nikoli po impresi, ale po prokliku z dané kampaně. Recent-click konverze je uskutečněna v předem stanoveném, obvykle velmi krátkém časovém okně od prokliku.