Rozpočet kampaně

Neboli budget je rozvržení finančních prostředků, které inzerent do kampaně vloží.