S-rank

Veličina, která přibližně vyjadřuje důležitost každé stránky na českém webu. Počítá se zejména z odkazové sítě algoritmem, který zohledňuje jednak to, odkud na stránku odkazují zpětné odkazy, ale i to, kam ze stránky vedou dopředné odkazy. S-rank je orientační hodnotou „oblíbenosti“ stránky. Z této hodnoty nelze odvozovat předpokládané pořadí ve výsledcích vyhledávání. Není nic neobvyklého, že stránka s vyšším S-rankem má nižší pozici než stránka s nižším S-rankem. Výsledná relevance vzhledem k zadanému dotazu se počítá z mnoha kritérií a S-rank je jen jedním z nich.