Second price

Metoda stanovení konečné ceny pro vítěze aukce, který nabídl nejvyšší cenu. Hradí však jen cenu druhé nejvyšší nabídky, tedy nižší, než si zadavatel stanovil jako cenu maximální.