Seznam Brand lift

Je nástroj pro měření dopadu brandové kampaně formou bannerového dotazníku. Otázka reflektuje hlavní cíl kampaně. Cílem měření je vyhodnotit, do jaké míry se tento hlavní cíl podařilo naplnit. Otázka se zobrazuje dvěma skupinám – kontrolní (pretestem) skupině, která se s kampaní nesetkala, a exponované, která kampaň viděla.