Skyscraper

Druh reklamního banneru. reklamní formát používaný v internetové bannerové reklamě. Tyto bannery jsou umísťovány zpravidla na bocích webových stránek. Vypadá jako vertikální obdélníkový reklamní proužek o velikostech 120*600, 160*600 nebo 300*600 pixelů. Skyscraper může být interaktivní i statický.

Související pojmy: