Sociodemografické cílení

Cílit v rámci sociodemografie můžeme podle pohlaví a věku, tedy na muže a ženy ve věkových kategoriích 18 let a méně, 18-24 let, 25-39 let, 40-59 let a 60 let a více.