Textová reklama

Reklama bez grafických prvků. Lze ji využít jak v obsahové síti, tak i daleko efektivněji ve vyhledávací síti.