Trackovací pixel

Jedná se o kód, který slouží k doměřování stanovených KPIs kampaně – především těch, které jsou spojené s aktivitou na webu, kam je veden traffic z kampaně.