Unikátní uživatel (UID)

Z anglického Unique User. Jedná se o návštěvníka, který daný web navštíví v určitém časovém horizontu. Jeden unikátní uživatel rovná se jedné IP adrese, která se na jednotlivých zařízeních liší. Proto když web navštívíme na mobilu, na počítači a na tabletu, bude naše návštěva započítána třikrát. Unikátní uživatel proto není synonymem pro reálného uživatele.