URL

Uniform Resource Locator, tedy jednoznačné umístění zdroje. URL je internetová adresa, tzn. že určuje umístění dokumentu na internetu. Sklik rozeznává URL viditelné (zobrazené) a URL cílové.

Související pojmy: