Video completion rate (VCR)

Metrika vyjádřená v procentech, která udává, kolika uživatelům byla videoimprese přehrána až do konce